تیم پشتیبانی ورود شما را خوش آمد می گوید

هدف از راه اندازی این سامانه سهولت پاسخگویی به شما،مستند سازی و در نهایت کسب رضایتمندی شما بوده است
از اینکه در طول این ارتباط صبر و شکیبایی می نمایید پیشاپیش سپاسگذاریم
در صورت ارسال پیشنهاد سازنده با هدف ارتقای کیفیت خدمات پشتیبانی، یا گزارش کاهلی و نقص خدمات ارایه شده، ما را در بهبود خدماتمان مساعدت نموده و قدردان می باشیم
لازم به ذکر است که برای دسترسی به تاریخچه فعالیت ها و پیگیری درخواست های ثبت شده در سیستم وارد کردن ایمیل معتبر الزامی می باشد.

تیم پشتیبانی سافا

Open a New Ticket


Please provide as much detail as possible so we can best assist you. To update a previously submitted ticket, please login.

Check Ticket Status


We provide archives and history of all your current and past support requests complete with responses.

Be sure to browse our Frequently Asked Questions (FAQs) before opening a ticket

Please Wait!

Please wait... it will take a second!